overlay

Ar-Ge Birimi: Erasmus+ Projesi Ekip Başvuruları


*Görsel tasarımı: Onur Küçükerdoğan 

Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan ve Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Be Happy in Life” (Hayatta mutlu ol) projesi 8-10 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan açılış toplantısı ile başlayacaktır. Bulgaristan’dan FVII, Slovenya’dan OZARA, İspanya’dan FAMS-COCEMFE, Danimarka’dan EQuiP ve İtalya’dan Consorzio SGS kurumlarının ortak olduğu 2 yıllık bir "yenilik geliştirme" projesidir.

Projenin amaçları: Engelli ailelerinin karşılaştığı zorlukların tespit edilmesi, yaşama katılım seviyelerinin arttırılması, ailelerin psikolojik olarak daha rahat hissetmelerini sağlayacak destek mekanizmalarının oluşturulması, bu konuda çalışan profesyonellerin pedagojik bilgi ve becerilerinin arttırılması ve profesyoneller ile aileler arasındaki iletişimi güçlendirecek tekniklerin iyileştirilmesidir.

Proje faaliyetleri kapsamında: iyi uygulamaların paylaşımı için ulusötesi toplantılar düzenlenecek, “Etkili İletişim Yöntemleri” ve “Koçluk Yaklaşımı” adlı iki eğitim programı organize edilecek, sorunların tespiti için bir araştırma yapılacak ve çeşitli çıktılar elde edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen çıktılar çalıştaylar ve atölyelerde değerlendirilecek, sonuçlar yaygınlaştırılacaktır.

Oluşturulacak proje ekibinde görev alacak kişilerde, projedeki faaliyetlerini gerçekleştirmek ve hedeflenen çıktıları üretmek üzere aşağıda belirtilen nitelikler aranmaktadır:

  • Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarda görev yapıyor olmak (gerekli)
  • İyi derecede İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak (gerekli)
  • Engelli ailelerinin ve bu alanda çalışan profesyonellerin ihtiyaç analizini yapabilecek deneyim sahibi olmak
  • Engelliler ve aileleri ile sanat terapisi, ergoterapi, meşguliyet terapisi, aile terapisi, grup terapisi, koçluk vb. çalışmalar yapmış veya yapabilecek olmak
  • Sağlık eğitimi konusunda çalışan, rehberler üretme ve eğitim içeriği oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak
  • Sağlık iletişimi konularına hakim olmak
  • Video çekimi, düzenlemesi ve montajı yapabilmek
  • MOOC (Massive Open Online Courses – Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar) ve Uzaktan Eğitim Modülleri konusunda deneyimli olmak

Ekipte yer almak üzere başvurmak isteyen çalışanların 14 Aralık 2018 tarihine kadar internet sitemizin Ar-Ge Birimi sayfasındaki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Proje Ekipleri Ön Başvuru Formu'nu elektronik ortamda doldurması gerekmektedir.

Form için tıklayınız.