Birimin Görevleri

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi İstanbul İl Sağlık Müdürü'ne bağlı olarak çalışmaktadır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi özellikle 2002 yılından itibaren tüm İstanbul İl sınırları içinde meydana gelen, başta afet olmak üzere, teknik ve idari problemlerin özellikle mesai saatleri dışındaki sürelerde ve mesai saatlerinde ivedilikle ve acilen çözüm sürecinde, idari makamlara bilgi vererek, aldığı talimatları uygulayan birim olarak 24 saat görev yapmaktadır.

Ortaya çıkan kriz durumlarında akut müdahale ve koordinasyonun sağlanma sürecinin ardından, ilgili şube ve birimleri konudan haberdar ederek olayların uzun vadede normalleştirilmesi için bu süreçte gerekirse ilgili şube veya birime 24 saat destek verilmektedir.

Bilindiği üzere İstanbul İli, Dünya ve Türkiye ölçeklerinde büyük ve 24 saat devam eden bir iş akış davranışı göstermesi sebebiyle, tüm gün ve gece boyunca ortaya çıkması muhtemel acil ve teknik sorunların sentez edilmesi, akabinde ilgili idari birimlere danışılarak çözüm üretilmesi hayati önem arz etmektedir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi 24 saat boyunca vatandaşlarımızın acil olarak nitelendirdiği sorulara ve sorunlara (şikayet, organ nakli, kazalar veya teknik problemler...) yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermekte, hızlı, akılcı çözümler üretmeye çalışmaktadır.

Sağlık Sistemi içinde meydana gelen ve İl bazında diğer Kurum ve İl Müdürlükleriyle (Emniyet, Silahlı Kuvvetler,Yerel Yönetimler..) iletişimi gerektiren sorunlarda, yatay ve dikey iletişimi sağlayarak ortaya çıkan acil sorunları idari makamlara iletip, alınan talimatları uygulamaktadır.

Tüm Türkiye ve İstanbul'u ilgilendiren ve tıbbi aciliyeti olan konularda (SARS, Kuş gribi, Kene ısırmaları.. ) Sağlık Bakanlığımız tarafından verilen ve 24 saat iletişim ve koordinasyon gerektiren durumlarda görev üstlenmektedir.

Ayrıca il bazında meydana gelen tüm teknik sorunlar ve kazalar (Örneğin teknik bir hastane problemi...) birimimize iletilmektedir.