overlay

Birim Sayfası

Birim Tanımı

Bilindiği üzere Şubemiz 31.05.2000 tarihinde Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şubesi adı altında Bakanlığımızın 3479 sayılı onayı ile kurulmuştu.

2 Kasım 2011 tarih 28103 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlanarak yürürlüğe girdi.Daha sonra 4 Ocak 2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği ile Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü adı altındaki Şube Müdürlüğümüz, Tıp Meslekleri ile İlgili Şube Müdürlüğü ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü olarak iki ayrı şubeye bölünmüştür.

23.05.2012 tarih ve 5314 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları yönergesi onaylanmış olup bu yönerge ile taşra teşkilatlarında Şube Müdürlüklerinin görevleri yeniden düzenlenmiştir.

13.11.2015 tarih ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü’nün adı Sağlık Meslekleri Birimi olarak değiştirilmiş ve görevlerinde değişiklik yapılmıştır.

09.11.2019 tarih ve 13461 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede değişiklik yönergesi onaylanmış olup; bu yönerge ile taşra teşkilatlarında Birimimizin görevleri yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan Eğitim ve Toplantılar

18.05.2017 tarihinde, Müdürlüğümüz Dr. Şeref KARA toplantı salonunda, İlimizde İzinsiz ve Yetkisiz Sağlık Hizmeti sunumlarına yönelik, Şubemiz tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan personellere bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Resimler

 

İzinsiz veya Yetkisiz Sağlık Hizmeti Sunumu