overlay

Birim Sayfası

TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE BİRİMİ

25.06.201 tarih ve 27622 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği’nin usul ve esasları doğrultusunda, İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde kurulması gereken şubeler kapsamında B.33 başlık altında bulunan illere Tütün ve Madde Bağımlılığı İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü kadrosu verilmiş olup, bu kadro çerçevesinde, ilimizde Tütün ve Madde Bağımlılığı İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü 17.02.2011 tarihinde kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığımızın 2017/17 sayılı genelge ile 25/08/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşların teşkilatı yeniden düzenlenerek İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi olarak hizmet sunmaktadır


TÜTÜN BİRİMİ;

1) Görev alanı ile ilgili yıllık plân ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü plânlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programı’nın uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
4) İl Tütün Kontrol Kurulu Sekretarya hizmetlerini yürütmek.
5) İl düzeyinde, Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Sağlık Merkezleri de dâhil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimlerin sonucunda rapor hazırlamak.
6) Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak. Bilgilendirilmesi e
7) Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun Kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.
8) Sigara bıraktırma çalışmalarını değerlendirmek.
9) İl Sağlık Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.


BAĞIMLILIK DANIŞMA BİRİMLERİ


     Mevcut idari sistemimiz içerisinde vatandaşlarımız klasik kamu hizmetlerini ilgili kamu kurumlarından kolayca alabilmektedir. Ancak konu bağımlılık olunca vatandaşlarımız çoğu zaman kaymakamlıklar ve diğer kurumlarda uzmanlaşmış bir muhatap bulamamaktadır.
     Bu büyük eksikliği tamamlamak amacıyla, Nisan 2017’de İstanbul’un 38 İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde Bağımlılık Danışma Birimleri oluşturulmuştur.
Alanında uzman meslek elemanlarının istihdam edildiği birimlerimizde Bağımlılık Danışma Birimleri bireylerin tedavi sürecinde doğru kişi ve kurumlara ulaşmalarını sağlayarak, bağımlı ve yakınlarının tedavideki zaman kayıplarını önlemektedir.

Birimlerimizde madde bağımlılığı alanında birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamına giren tüm danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Madde bağımlıları veya yakınlarının Birimimize başvurması halinde;

Tedavi Öncesi

  • Bağımlılık süreci, madde bağımlılığı, tedavi yöntemleri gibi konularda uzman ekip tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
  • Madde bağımlılığı konusunda hizmet veren yetkin tedavi merkezleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.
  • Yapılan görüşmeler ve sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

Tedavi Süreci ve Sonrası

  • Tedavi sürecinde danışanın tedaviye devamlılığı takip edilirken; ihtiyaç duyulması halinde motivasyonel görüşmelere devam edilmekte, tedaviye uyum, ilaçlar gibi konularda bilgilendirme yapılıp destek sağlanmaktadır.
  • Tedavi sonrasında ise danışanlar belirli aralıklarla takip edilmekte, sosyal adaptasyon süreçlerinde de desteklenmektedir.

  

TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE HATLARI:

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele HattıALO 184 SABİM TC Sağlık Bakanlığı (DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETİM SİSTEMİ İHBARLARI İÇİN)