Birim Sayfası

Kanser Birimi Görev Tanımı

1.Kanser Kontrol Programı’nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.

2.Aktif Kanser Kayıtçılığı hizmetlerini yürütmek; kanser verilerini toplamak, verilerin kalitesini ( tamlık, geçerlilik ve zamanındalık ) değerlendirmek, yeterli kalitede veri elde etmek için gerekli iyileştirmeleri yapmak ve Kanser Daire Başkanlığı’na verileri göndermek.

3. Kanser Kayıt Elemanlarının hizmet içi eğitimlerini sağlamak. 

4.Kanser taramaları ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, verilerin analizini yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

5. Ulusal kanser tarama Standartlarını uygulamak, kanser taraması yapan birimlerle koordineli olarak tarama hizmetlerini yürütmek, geliştirmek ve hizmet içi eğitim ile halk eğitimlerini yürütmek.

6.Kanser tarama sonrası, ilgili birimler ile kalite kriterlerine göre teşhis merkezlerini oluşturmak, aktif çalışmalarını sağlamak, birinci basamaktan gönderilen tarama sonrası pozitif çıkan vakaların takibini yapmak ve sonucu Kanser Daire Başkanlığı’na bildirmek.

7.Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkez’lerinin ( KETEM ) planlanması ve kuruluş işlemlerini yürütmek, mobil tarama araçlarının temini için projeler üretmek.

8.İl Kanser Danışma Komisyonunu oluşturmak, sekretaryasını yürütmek, komisyonda belirtilen sorunların çözümünü sağlamak ve çözülmeyen sorunları Kanser Daire Başkanlığı’na bildirmek.

9.Kanser ile mücadeleye yönelik kanıta dayalı bilimsel yöntemleri uygulamak ve olası kanser etkenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik işlemleri yürütmek.

10.Kansere yol açan çevresel, davranışsal ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmalarını ve ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlar ile beraber eğitimler ve çalışmalar yürütmek, koordine etmek, denetlemek ve kamu oyuna bildirmek.

11.Faaliyet alanları ile ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

12.Eğitim materyalleri ile ilgili basım, çoğaltım ve dağıtım işlerini yürütmek.

13.Kanser koruyucu diğer ulusal programların ( tütün, obesite, fiziksel inaktivete vb. yönelik ) yürütülmesinde ilgili Birimler ile işbirliği yapmak.

14. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.Kanser Taramaları

Kanser Nedir?

Kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen, hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

Kanser Taraması Nedir?

Belirli kanser türleri çeşitli testler sayesinde çok erken dönemde hatta henüz kanser oluşmadan tespit edilebilmektedir. Yapılan bu testlerle Ulusal Kanser Tarama Programı yürütülmektedir.

Hangi Kanserler İçin Tarama Yapılmaktadır?

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün de taranmasını tavsiye ettiği üç kanser türüne yönelik Ulusal Tarama Programı yürütülmektedir. Ulusal Tarama Programını, hedef popülasyona uygulayarak, kanser gelişim sürecini, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan erken evrede iken tespit etmek kansere bağlı mortalite hızını düşürmektir. Bu program dahilinde  rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanseri taramaları yürütülmektedir.

Kimler Kanser Taraması Yaptırmalıdır?

Ulusal Kanser Tarama Programı kadınlarda 30, erkeklerde 50 yaşında başlamaktadır.

30-65 yaş arası her kadın  5 yılda bir rahim ağzı kanseri

40-69 yaş arası her kadın 2 yılda bir meme kanseri

50-70 arası her kadın ve erkek 2 yılda bir bağırsak kanseri taramalarını yaptırmalıdır

Rahim Ağzı Kanseri ve Bağırsak Kanseri taramalarınızı Aile Sağlığı Merkezinize( ASM ) başvurarak, Meme Kanseri taramalarınızı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde  (KETEM)  ÜCRETSİZ olarak yaptırabilirsiniz. 

Size en yakın KETEM adres bilgisi için tıklayınız.