Görev Dağılımı

BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Emre GÜNERBaşkan0212 409 20 002002
Dr .Yusuf TEKİNBaşkan Yardımcısı 0212 409 20 002004
UZMAN
Birim UzmanıDr. Mehmet Burhan KÜÇÜKOĞLUİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002075
BİRİM ÇALIŞANLARI
Aşı Lojistiği-GBP Uygulamaları-Soğuk Zincir İşlemleri-Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Uz.Dr.Alparslan DUMANİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy
0212 409 20 00 2069
Aşı Lojistiği-GBP Uygulamaları-Soğuk Zincir İşlemleri-Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar  Dr.Ali KIRBAŞİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy
0212 409 20 00 2071
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Kızamık, Kızamıkçık)
SABİM Şikayetleri-Birim Personeli Özlük/Performans/Maaş/Görevlendirme İşlemleri
Hemşire Arzu KEÇECİİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002350
ATS-Soğuk Zincir-Soğuk Zincir Komisyon Dosyaları-Günlü Mahkeme Yazıları
Hac Umre Merkezleri-Bakanlık Görüş Talep Yazıları
Ebe Aylin BAŞ KÜCETİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002073
ASİE (Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler)
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Hepatit A, Hepatit B, HİB Menenjit,
İnvaziv Pnömokokal Hastalıklar, Kabakulak)-mRNA Aşıları Fire İşlemleri
Ebe Hülya AYÇİÇEK DELERİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002353
Aşı Red-Okul Aşıları-Aylık Çalışmalar-Hukuk Yazışmaları - Yurt Dışı Covid Aşı KayıtlarıSosyal Çalışmacı Nurdan TAŞCIİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002074
Hatalı Aşı Kayıt Bildirimleri-Kalite Birim Sorumluluğu-Eğitim İşleriHemşire Pınar SEZENİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy 0212 409 20 002354
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Poliomiyelit (AFP Sürveyansı), Boğmaca, Difteri, SSPE, Suçiçeği, Tetanoz)- Yurt Dışı Covid Aşı KayıtlarıHemşire Yağmur GÜNDÜZ GÜRİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002333
Soğuk Zincir İş Ve İşlemleri-Aylık Çalışmalar-Fastsoft Talep İşlemleri-Arşiv İşlemleri- Yurt Dışı Covid Aşı Kayıtları Sürekli İşçi Arzu TUNAİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 00  2334
BÖLGE AŞI DEPOLARI
İl Sağuk Zincir Sorumlusu-Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri-Mevsimsel Grip Aşılaması  Aşı Haftası Çalışmaları  Sağlık Memuru Ali GÖKTAŞ Bakırköy İl Aşı Deposu0212 413 05 001268
 Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri-Mevsimsel Grip Aşılaması  Aşı Haftası Çalışmaları  Sağlık Memuru Kürşat EKER Bakırköy İl Aşı Deposu 0212 413 05 00 1268
 Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri-Mevsimsel Grip Aşılaması  Aşı Haftası Çalışmaları  Hizmetli Fatih PLAKAY Bakırköy İl Aşı Deposu 0212 413 05 00 1268
 Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri Sağlık Memuru  Mustafa Serhat TÜRK  Zeytinburnu İl Aşı Deposu 0212 409 20 00 7807
 Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri Sağlık Memuru Sinan KAVUNCU Zeytinburnu İl Aşı Deposu 0212 409 20 00 7807
 Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri Sağlık Memuru Saffet ATASOY Maltepe İl Aşı Deposu 0212 409 20 00 8366
 Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri Tıbbi Sekreter Mücahit ACAR Maltepe İl Aşı Deposu 0212 409 20 00 8366