overlay

Görev Dağılımı

BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Abdullah Emre GÜNERBaşkan0212 409 10 002002
Dr. Esra ŞAHİNBaşkan Yardımcısı 0212 409 20 002082
UZMANLAR
Birim UzmanıDr. Önder YELİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002028
Birim UzmanıDr. Fatma DARICI ÖZOVALIİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002075
BİRİM ÇALIŞANLARI
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Kızamık, Kızamıkçık)
SABİM Şikayetleri-Birim Personeli Özlük/Performans/Maaş/Görevlendirme İşlemleri
Hemşire Arzu KEÇECİİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002350
ATS-Soğuk Zincir-Soğuk Zincir Komisyon Dosyaları-Günlü Mahkeme Yazıları
Hac Umre Merkezleri-Bakanlık Görüş Talep Yazıları
Ebe Aylin BAŞ KÜCETİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002073
ASİE (Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler)
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Hepatit A, Hepatit B, HİB Menenjit,
İnvaziv Pnömokokal Hastalıklar, Kabakulak)-İş Bitir
Ebe Hülya AYÇİÇEK DELERİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002353
Aşı Red-Okul Aşıları-Aylık Çalışmalar-Hukuk YazışmalarıSosyal Çalışmacı Nurdan TAŞCIİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002074
Soğuk Zincir İş Ve İşlemleri-Aylık Çalışmalar
Fastsoft Talep İşlemleri-Arşiv İşlemleri
Hemşire Pınar SEZENİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy 0212 409 20 002354
Hatalı Aşı Kayıt Bildirimleri-Kalite Birim Sorumluluğu
Eğitim İşleri
Hemşire Vildan ALANİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002379
Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (Poliomiyelit (AFP Sürveyansı),
Boğmaca, Difteri, SSPE, Suçiçeği, Tetanos)
Hemşire Yağmur GÜNDÜZ GÜRİl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Bakırköy0212 409 20 002333
BÖLGE AŞI DEPOLARI
İl Sağuk Zincir Sorumlusu-Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/
Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleri
Mevsimsel Grip Aşılaması Aşı Haftası Çalışmaları
Sağlık Memuru Ali GÖKTAŞ Bakırköy İl Aşı Deposu0212 413 05 001268
Soğuk Zincir Talep/Takip/Koordinasyon/Denetim Ve Ats Üzerinden Isı Kontrol İşlemleriSağlık Memuru Mustafa Serhat TÜRK Zeytinburnu İl Aşı Deposu0212 409 20 007807
Sağlık Memuru Saffet ATASOYMaltepe İl Aşı Deposu0212 409 20 008366