Birim Sayfası

Yetki, Görev ve Sorumlulukları

  • Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin etmek söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemleri yaptırmak.
  • Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
  • İldeki sağlık yapılarının son kullanıcı birimlerce teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek.
  • Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
  • Ön veya tam proje için yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.
  • Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibini yapmak.
  • Müdürlük inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.