Birim Sayfa

Birim Tanımı:
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak ve takibini yapmak.
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin hizmet sunumunun aksatılmadan sürdürülmesi için sağlıklı ihtiyaç planlamasının yapılması, etkin ve ekonomik tedarik sürecinin mevzuata uygun olarak oluşturulması.
4734, 4735 ve 5018 sayılı Kanunlar ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak mal, hizmet ve yapım işi süreçlerini yürütmek ( İşin alımı,kabulü ve tahakkuk işlemi )
Kaynakların etkin kullanımını sağlamak.
Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Kamu zararının takip ve tahsili işi için ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yürütmek.
209 sayılı Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme ( rehabilitasyon ) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında Kanun'un 5.maddesi ve Ek 3. maddesi uyarınca ek ödemelerin yapılması.