overlay

Birim Sayfası


Sınırlı kaynaklarla çok yere ve insana hizmet ulaştırmanın büyük önem taşıdığı günümüz dünyasında, teknolojinin etkin ve verimli kullanılması öne çıkan önemli bir unsurdur. Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu ‘’Sağlıkta Dönüşüm Projesi'' kapsamında; Bilginin bir istatiksel veri olmanın ötesinde, okunmasını, sürdürülen hizmetin kalitesinin ve etkinliğinin değerlendirilmesini, personel ve donanımdan verimli biçimde yararlanma yollarının araştırılmasını, insan odaklı yeni hizmet planlarının tasarlanmasını ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası talepleri ve çözümleriyle birlikte sorunların öngörülmesini gerektirmektedir.

Bu amaçla; Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi olarak, Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde hem üretilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi hem de yukarıda sözü geçen hususlarda kamu yöneticilerimizin daha etkin hizmet üretebilmelerine yardımcı olabilmek için bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanma yoluna giderek çalışmalarımıza yön ve hız verdik.

Müdürlüğümüz bilişim alt yapısı yenilenen, ağ yönetimi, ISDN telefon sistemi, Sağlık kurum ve kuruluşlarla etkin haberleşme için kısa kodlama, e-posta, faks sunucu, CCTV (kamera güvenlik), PGKS (personel geçiş kontrol), Müdürlüğümüz binaları arasındaki veri ve ses iletişim sistemleri kurulmuştur. Bu alt yapı üzerinde bakanlık bünyesinde ve birimimizin çalışmalarıyla oluşturulan uygulamalar kullanılmaktadır.

Birimimiz aşağıda ana başlıkları verilen görevleri, "yetkin personel, etkin iş" anlayışıyla yerine getirmek amacıyla, hizmet üretimiyle birim içi mesleki eğitim çalışmalarını iç içe uygulamaktadır.

  • Müdürlüğümüz internet ve intranet web sitelerini yönetir ve günceller,
  • Birimlerin istekleri doğrultusunda modül, uygulama yazılımları üreterek birimlerin veya bağlı birimlerin etkin, verimli ve hatasız çalışmalarını, verilerinin saklanmasını ve dönemsel raporlarını almalarını, kullanıcı eğitimlerini, kullanıcı ve yazılım sorunlarına karşı destek hizmeti sağlar.
  • Müdürlüğümüz bünyesindeki bilişim ağı üzerindeki tüm donanımın (bilgisayar, yazıcı, sunucu, ağ elemanları vb) sağlıklı çalışması için bakım, onarım hizmeti verir.
  • Müdürlüğümüzün iç ve dış haberleşme kanallarını (e-posta, telefon, faks, data ve ses iletişimi vb) yönetir. Bunlarla ilgili oluşan arıza ve sorunları çözer.
  • Müdürlüğümüze bağlı özel sağlık kuruluşları veri girişlerini kontrol eder, onaylar.
  • Bakanlık uygulamalarının il düzeyinde yönetimini yapar.