overlay

Bağımlılık Projesi EKİP İstihdam İlanı


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmekte olan Bağımlılıkla Mücadelede Entegre Katılımlı İşbirliği Platformu (EKİP) Projesi’nde görev almak üzere belirtilen nitelikte personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Son Tarihi

:

12/04/2021

 

Başvuru Yöntemi

:

istanbul.ekipproje@saglik.gov.tr

adresine e-posta ile

Başvuruda İstenen Belgeler

:

  • Özgeçmiş (kimlik ve iletişim bilgilerini içermelidir)
  • Niyet mektubu (hangi görev tanımı için başvurulduğu belirtilmelidir)

 

EKİP PROJESİ

 

MESLEKİ ALANLARA YÖNELİK PERSONEL ALIMI KRİTERLERİ

PROJE KOORDİNATÖRÜ

● En az lisans derecesiyle üniversiteden mezun
● Araştırma, planlama ve organizasyon konularında tecrübeli
● Analiz ve raporlama yeteneği gelişmiş
● Kamu kurumlarında ve Sivil Toplum Kuruluşlarında uluslararası ve ulusal projelerin yazımı, yürütülmesi, teknik ve mali raporların hazırlanması konusunda deneyimli
● Ofis programlarını iyi derecede bilen
● Hibe/Fon başvuru destek ve uygulama mevzuatı, satın alma/Kamu İhale Kanunu Mevzuat bilgisi, bütçe yönetimi bilgi düzeyi yüksek ve deneyimli
● Kurumlar arası yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek
● Tercihen proje yönetimi eğitimi almış
● Tercihen sosyal kalkınma alanındaki projelerde görev almış
● Tercihen proje koordinatörlüğü tecrübesi olan (Kalkınma Ajansları desteğiyle yürütülen proje deneyimi tercih nedenidir)
● Bütçeleme ve raporlama konularında bilgi ve tecrübeye sahip
● Projenin genel iş ve hedef planını hazırlayabilen
● Bağımlılıkla mücadelede toplumsal hassasiyeti yüksek,
● Konferans, toplantı ve atölye organizasyonu tecrübesine sahip ve organizasyon ve takip yeteneği güçlü
● Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl askerliği tecil edilmiş
● Tercihen bağımlılık alanında kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında deneyim sahibi

 

PROJE KOORDİNATÖR YARDIMCISI 

● En az lisans derecesiyle üniversiteden mezun
● Araştırma, planlama ve organizasyon konularında tecrübeli
● Analiz ve raporlama yeteneği gelişmiş
● İnternet ve ofis Programlarına hâkim ve iyi kullanabilen
● Teknik ve finansal raporlar hazırlayabilen
● Planlama ve iş takibi konusunda başarılı
● Ekip çalışması konusunda deneyimli
● Kurumlar arası iletişim becerisine sahip
● Tercihen proje yönetimi eğitimi almış
● Tercihen sosyal kalkınma alanındaki projelerde görev almış
● Bağımlılıkla mücadelede toplumsal hassasiyeti yüksek,
● Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl askerliği tecil edilmiş olan
● Tercihen bağımlılık alanında kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında deneyim sahibi

 

PSİKOLOG

● “Psikoloji” alanında lisans mezunu
● Tercihen klinik psikoloji doktorası yapmış olan
● Tercihen psikoterapi ve bağımlılıklar üzerine yöntem, teknik ve teknolojilere hakim (bu konularda sertifika sahibi)
● Esnek çalışma saatlerine uygun çalışabilen
● Saha çalışmasına müsait, tercihen ehliyet sahibi ve araç kullanma deneyimine sahip
● Danışan güvenliği ve memnuniyetine önem veren,
● Güçlü iletişim becerilerine sahip,
● Yeniliğe ve öğrenmeye açık, kişisel gelişimine önem veren,
● Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl askerliği tecil edilmiş olan.
● Bağımlılıklarla mücadelede toplumsal hassasiyeti yüksek
● Tercihen bağımlılık alanında kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında deneyim sahibi
 

 
SOSYAL HİZMET UZMANI:

● Üniversitelerin sosyal hizmetler bölümünden mezun,
● Tercihen aile görüşmelerinde deneyim sahibi
● Esnek çalışma saatlerine uygun çalışabilen
● Saha çalışmasına müsait, tercihen ehliyet sahibi ve araç kullanma deneyimine sahip
● Branşı ile ilgili yenilikleri, tüm güncel yöntemleri takip eden ve uygulayan,
● Ofis programlarına hâkim,
● Güçlü iletişim becerilerine sahip,
● Yeniliğe ve öğrenmeye açık, kişisel gelişimine önem veren,
● Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl askerliği tecil edilmiş olan
● Tercihen bağımlılık alanında kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında deneyim sahibi

 

İŞ GELİŞTİRME UZMANI 

● Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme, çalışma ekonomisi gibi bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun,
● Araştırma, planlama ve organizasyon konularında tecrübeli,
● Analiz ve raporlama yeteneği gelişmiş, 
● İlgili sektörlerde farklı iş alanlarında deneyim sahibi, strateji geliştirebilecek nitelikte
● Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk hassasiyeti yüksek
● Kurumsal ilişkileri yürütme ve kurumlar arası koordinasyonu sağlama becerisi olan
● Tercihen sosyal girişimcilik alanında deneyim sahibi veya bu alanlarda yenilikçi yaklaşımları takip eden
● Bağımlılıkla mücadelede toplumsal hassasiyeti yüksek,
● Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl askerliği tecil edilmiş olan
● Tercihen bağımlılık alanında kamu ya da sivil toplum kuruluşlarında deneyim sahibi


SATIN ALMA ve MUHASEBE GÖREVLİSİ

● Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
● Başta kamu satın alma ve ihale mevzuat bilgisi olmak üzere kamu bütçe ve muhasebe yönetimi bilgi düzeyi yüksek ve deneyimli
● Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek
● Tercihen proje eğitimi almış
● Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az iki yıl askerliği tecil edilmiş

 

MAHALLE GÖNÜLLÜLERİ SAHA KOORDİNATÖRÜ

● Tercihen üniversitelerin Sosyal Bilimler Bölümlerinden mezun (Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İşletme, Sosyoloji vb.) veya Halkla ilişkiler, İletişim, Endüstri Mühendisliği veya Sosyal Hizmet mezunu
● Esnek çalışma saatlerine uygun çalışabilen
● Gönüllü veya profesyonel olarak Sivil toplum kuruluşlarında görev almış
● Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
● Ekip çalışması konusunda istekli ve deneyimli,
● Kurumlar arası iletişim becerileri yüksek,
● 
Bağımlılıkla mücadelede toplumsal hassasiyeti yüksek