overlay

Birim Çalışanları

Birim Çalışanları Listesi

*Gezici İSG Araçlarında Görevlendirilen Personele ve OSGB Yerleşik Adresinde Sağlık Meslek Mensuplarına Personel Çalışma Belgesinin Düzenlenmesi (Ayrılış –Başlayış İşlemleri)
*Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Başvuru İşlemleri
*Genel Yazışmalar
NEFİSE EROLEBE0 212 409 20 002085
*Gezici İSG Araçlarına Faaliyet İzin Belgesinin Düzenlenmesi ve OSGB Yerleşik Adresinde Sağlık Hizmet Sunumu Yetkilendirmesi
SONGÜL AKYÜZMÜHENDİS 212 409 20 002182
İCLAL GÖRMÜŞVHKİ 212 409 20 002209
*Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Beyaz Kod İşlemleri
*İkinci Basamak Sağlık Kuruluşları İş Kazası İstatistikleri
*Meslek Hastalıkları İstatistikleri
ZUHAL İNCESÜREKLİ İŞÇİ0 212 409 20 002225