overlay

Görevleri

a) Müdürlüğe iletilen konularla ilgili; inceleme, soruşturma ön inceleme yaptırmak, işleri takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonucundan ilgililere bilgi vermek,

b) İl Sağlık Müdürlüğünün SABİM, CİMER, Bilgi Edinme, SBN başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Görev alanıyla ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak,

d) Faaliyet alanıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak,

e) İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.