Birim Sayfası

“02/09/2020 tarih ve  31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmıştır.” 

Yapılan Değişikliklerin açıklayıcı tablosu için tıklayınız.

Başkanlığımıza yapılacak ziyaretlerle ilgili bilgilendirme metni yayınlanmıştır. Duyuru
: Birimimizce verilen (Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi, Optisyenlik Müesseseleri, İşitme Cihazı ve Protez-Ortez Merkezleri, Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatı) için gerekli başvuru evraklarına Kamu Hizmet Standartları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

TIBBİ CİHAZ UYARİ SİSTEMİ