overlay

Yeşil Kırmızı Mor Reçete

Şubemizden Temini için Gerekli Belgeler
ÖZEL HASTANELER VE ÖZEL POLİKLİNİKLER İÇİN
Dilekçe(Mesul Müdür hekim tarafından imzalanması,her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak kişinin ad-soyadının belirtilmiş olması gerekmektedir)(Ruhsatta Mesul Müdürün adı yazmıyor ise Ruhsat beraberinde Mesul Müdür Belgesinin de getirilmesi gerekmektedir.)
Hastane / Poliklinik ruhsatının fotokopisi Mesul Müdür tarafından "Aslı Gibidir" ve doktor kaşesi basılarak imzalanacak(Ruhsatta belirtilen Mesul Müdür değişmişse Mesul Müdürlük Belgesi de aynı şekilde onaylanacak) (Ruhsatta Mesül Müdürün adı yazmıyor ise Ruhsat beraberinde Mesul Müdürlük Belgesinin de "Aslı Gibidir" yapılmış olarak getirilecek.)
Eczacının arkalı önlü nufüs cüzdanı fotokopisi
***Özel Hastaneler için reçeteler hastanenin Mesul Müdürü tarafından görevlendirilmiş hastane eczacısına teslim edilecektir.

MUAYANEHANELER İÇİN

Dilekçe(her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak kişinin ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir)
Reçete talep eden doktorun Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi(doktor tarafından "aslı gibidir" onayı, imza ve kaşe olmalıdır)
Reçeteleri teslim alacak kişinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetinin arkalı önlü fotokopisi

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ
Dilekçe("Aile Sağlığı Merkezlerine dağıtılmak üzere" ifadesinin ve her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ile reçeteleri teslim alacak kişinin ad-soyadının belirtilmiş olması gerekmektedir.)
Reçeteleri teslim alacak eczacının Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetin arkalı önlü fotokopisi
*** Reçeteleri alacak eczacıların bu evraklarla ilk önce İl Sağlık Müdürlüğü Ana Bina-Çemberlitaş 'da giriş katta evrak kayıt yaptırmaları ve daha sonra Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmeleri gerekmektedir.

*** Reçeteler, varsa İlçe Sağlık Müdürü tarafından görevlendirilecek eczacıya teslim edilecektir.

DEVLET HASTANELERİ
Dilekçe(her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak eczacının ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir) Dilekçe üst yazı şeklinde düzenlenmeli ve başhekimlikten tarih-sayı almalıdır.
Reçeteleri teslim alacak eczacının Nüfus Cüzdan veya Ehliyetinin arkalı önlü fotokopisi.
*** Reçeteleri alacak eczacının bu evraklarla Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmesi gerekmektedir.

***Reçeteler, Başhekim tarafından görevlendirilen hastane eczacısına teslim edilecektir.

KURUM TABİPLİKLERİ

Dilekçe("Sadece Kurum personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerde kullanılmak üzere" ibaresi,her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak kişinin ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir)
Reçeteleri teslim alacak kişinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetinin arkalı önlü fotokopisi
***Reçeteleri alacak kişinin gerekli evraklarla Cağaloğlu'nda bulunanEk bina-Eczacılık Şubesine gelmesi gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE ASKERİ HASTANELER

Dilekçe(her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak eczacının ad-soyadının belirtilmiş olması gereklidir)
Reçeteleri teslim alacak eczacının Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetin arkalı önlü fotokopisi
***Reçeteleri alacak kişinin gerekli evraklarla Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmesi gerekmektedir.

***Reçeteler, başhekim tarafından görevlendirilecek hastane eczacısına teslim edilecektir.

BELEDİYELERE AİT POLİKLİNİKLER
Dilekçe(Mesul Müdür tarafından imzalanması,her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak ad-soyadının belirtilmiş olması gerekmektedir)
Reçeteleri teslim alacak kişinin Nüfus Cüzdanı veya Ehliyetin arkalı önlü fotokopisi
***Reçeteleri alacak kişinin gerekli evraklarla Cağaloğlu'nda bulunan Ek bina-Eczacılık Şubesine gelmesi gerekmektedir.

Veteriner Hekimler için
Dilekçe (Veteriner Hekim tarafından imzalanan, her çeşit reçete için istenilen cilt miktarı ve reçeteleri teslim alacak kişinin ad soyadının belirtildiği dilekçe gerekmektedir.)(Klinik ruhsatı ve veteriner hekimin çalışma belgesi aslı gibidir yapılmış olarak dilekçenin ekinde bulunmalıdır.)
Veteriner Hekimler Odası'ndan alınan yazı
Reçeteleri almaya gelen kişinin arkalı önlü nüfüs cüzdanı fotokopisi
Reçeteleri almaya gelen kişinin gerekli evraklarla Cağaloğlu'nda bulunan Ek Bina Eczacılık Şubesi'ne gelmesi gerekmektedir.
Yeşil,Kırmızı ve Mor Reçetelerin Teslimi:
Serbest eczanelerden karşılanan,Yeşil,Kırmızı ve Mor Reçeteler, aylık olarak takip eden ayın 10'una kadar(Ör:Mart ayının reçeteleri Nisan ayının 10'una kadar teslim edilmelidir),elden veya posta-kargo yoluyla,düzenli olarak ilçe Sağlık Müdürlüklerine teslim edilmelidir.

***Özel ve Resmi Yataklı Tedavi Kurumlarında,hastane bünyesindeki eczaneden karşılanan yatan hastaların Uyuşturcu ve Psikotrop İlaçları için Yeşil veya Kırmızı Reçete kullanılmaz.

Yeşil Reçete İle Verilmesi Gereken Psikotrop İlaçlar


Kontrole Tabi İlaçlar


Uyuşturucu İlaç Listesi
 

Azami Doz