Birim Sayfası

Kuruluş Amacı

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin amir hükmü gereği; İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla; hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini esas alan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde Bakanlık adına ildeki iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere kurulmuştur.