overlay

Çevre Sağlığı (Su, Havuz, Haşereler)

Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız
Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız
Şikayeti Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 184 hattına veya bulunduğunuz ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapabilirsiniz.
Açık havuzlarda 26-28 o C, kapalı havuzlarda 26-38 o C arasında olmalıdır.
Hepatit B kontamine su ve yiyecek yoluyla bulaşmadığından Hepatit B taşıyıcısının havuzdan yararlanmasında bir sakınca görülmemektedir.
Şikayeti Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 184 hattına veya bulunduğunuz ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapabilirsiniz.
Tankerle içme-kullanma suyu temini ve nakli izin belgesi için İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesine müracat edilmesi gerekmektedir.
Ambalajlı su satış yerinin bulunduğu İlçe Toplum Sağlığı Merkezine başvurulması gerekmektedir.
Suyun etiketi sağlam ve okunaklı şekilde ürünün üzerinde olmalıdır.

Suyun etiketinde;

✓ Suyun adı, cinsi, imla edildiği yerin adresi,

✓ Valilikçeverilen iznin tarih ve sayısı, suyun sahip olduğu analiz değerleri,

✓ Suyun imal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası mutlaka bulunmalıdır.

Damacanaların üzerinde ürün güvenliğini sağlamak için hava ve su sızdırmayan, kap ve kapağı içine alacak şekilde yapıştırılmış, güvenlik bandı (shiring) bulunmalıdır. Kapak ve güvenlik bandı üzerinde suyun markası yazılı olmalıdır. Kapağı ya da güvenlik bandı açılmış veya zarar görmüş ürünler satın alınmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı doğal mineralli sular yönetmeliği ve insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği'ne göre sular;

Doğal mineralli su: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme risklerine karşı korunmuş doğal mineralli su yönetmeliğinin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen özellikleri haiz olan ve 8 inci madde gereği onaylanan yeraltı sularını,

Kaynak suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve insani tüketim amaçlı su yönetmeliğin 36 ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın ek-1' deki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını,

İçme suyu: jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve bakanlıkça uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle ek-1'deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını ifade etmektedir.

Halk sağlığı laboratuvarları ve özel laboratuvarlarda ücret karşılığı analizini yaptırabilirsiniz.
Damacanaları muhafaza ederken Serin, kuru, güneş ışığından uzak,temiz ve kokusuz bir yerde Tüp, deterjan gibi kimyasal maddelerden etkilenmeyecek şekilde, Kapakları kapalı olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Damacanalara ayran, meyve suyu, şebeke suyu, kimyasal içerikli sıvılar gibi herhangi bir sıvı konulmamalıdır.Tüp, oto gaz, petrol ürünleri ve benzeri kimyasal maddelerle birlikte taşınan ya da satışa sunulan yerlerden su satın alınmamalıdır. Damacana sular, kapağı açıldıktan sonra en geç 1 hafta içinde tüketilmelidir.
Şikayeti Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 184 hattına veya bulunduğunuz ilin Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapabilirsiniz.
Hiç yapılmadı ise hemen, su kesintilerinin olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir temizletilmesi gerekmektedir.
Deponuzda bekleyen suda zamanla bakteriyolojik kirlilik olabileceğinden deponuzu sürekli kullanmanız sağlık açısından daha iyidir.
Su kesintisinden sonra ilk gelen suyun kirli olma riski yüksektir. Suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3 - 5 dakika akıtılmalı, eğer akıtılmasına rağmen lağım kokusu gibi kötü bir koku olursa içilmemeli ve ilgili sağlık kuruluşlarına bildirilmelidir.
Musluktan akan şebeke suyunu her hangi bir arıtıma tabi tutmadan tüketebiliriz. Ancak kişisel olarak tercih edilmesi halinde kullanılan arıtma cihazının kullanım talimatı doğrultusunda bakım ve temizliğinin mutlaka zamanında yapılması önem arz etmektedir.
Su analizleri Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında ve özel laboratuvarlarda ücreti karşılığında yaptırabilirsiniz.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya Halk Sağlığı Müdürlükleri ilaçlama hizmeti vermemektedir. Kurumumuzca haşerelere karşı ilaçlama hizmeti veren firmaların denetimleri yapılmakta ve ruhsatlandırma işlemleri yürütülmektedir.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığının internet sitesinde Halk Sağlığı müdürlüklerince ruhsatlandırılmış haşere ilaçlama işyerlerinin bilgileri bulunmaktadır. Sitede yer alan firmalardan herhangi birisiyle irtibata geçebilirsiniz.
Öncelikli olarak Sağlık Bakanlığından izinli olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Ürünün etiket üzerindeki bilgilerinde Sağlık Bakanlığı izin tarih ve sayısının bulunması gerekmektedir.
Kullanılan ilaçların belirli bir toksikitesi bulunmakla beraber kullanım talimatı veya uygulama sonrası uyarılar dikkate alındığında insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Ayrıca kullanılan ürünlerin Sağlık Bakanlığından izinli olması gerekmektedir.
Bütün antibakteriyel ürünler Sağlık Bakanlığından izinli olmak zorundadır. Aldığınız ürünün üzerinde Sağlık Bakanlığı izin tarih ve numaralarını kontrol etmelisiniz. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığının internet sitesinden izinli ürünlerin listesine ulaşabilirsiniz.