overlay

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi, Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama riski bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Şiddet uygulanan kişiyi korumak amacıyla faile uygulanır.
Şiddet durumu ortaya çıktığında Kolluk kuvvetine ve Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunarak tedbir kararı aldırılabilir.
Karar hakimin takdir yetkisine bağlı olarak en fazla 6 ay için alınır. Süre bittiğinde tekrar dilekçe vererek uzatma talebinde bulunabilir.
0-18 yaş grubu cinsel istismara uğrayan ya da uğradığı düşünülen çocukların adli görüşmeleri ile adli ve psikiyatrik muayenelerinin yapıldığı, sosyal gereksinimlerinin değerlendirildiği multidisipliner hizmet veren merkezlerdir.

✓ Adli Tıp Uzmanı

✓ Psikolog

✓ Sosyal Çalışmacı

✓ Çocuk Gelişimci

✓ Psikolojik Danışman

✓ Hemşire

Konsültanlar

✓ Çocuk Psikiyatristi

✓ Çocuk Hekimi

✓ Çocuk

✓ Aile

✓ Kolluk Birimleri

✓ Öğretmen

✓ Sağlık Personeli

✓ ASPİM Personeli

✓ Müftülük Personeli

✓ Muhtar

✓ Vatandaş

✓ Meslek Örgütleri

7 gün 24 saat usulü ile hizmet vermektedir.

✓ Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde

✓ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde

✓ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer almaktadır.

✓ Kanuni ÇİM : 0 212 404 15 00 / 2151-3472

✓ Bakırköy ÇİM : 0 212 409 15 15 / 2656-2717

✓ Şişli ÇİM : 0 212 373 53 97 / 95