overlay

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)

Amaç kronik ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların yaşadıkları ortamda takip ve tedavilerinin yapılmasıdır. Bu sayede hastaların toplumun dışına atılmadan ve dışlanmadan toplumla birlikte yaşamaları hedeflenir.
Yönergeye göre bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıkları olan bireyler başvurabilir.
İstanbul’da 27 adet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bulunmakta olup bunların 16’sı Avrupa Yakasında; 11’i Anadolu Yakasındadır.
06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge’ye göre; Merkezde; ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, sağlık memuru, iş uğraş terapisti, tıbbi sekreter, güvenlik görevlisi ve planlanan aktivitelere bağlı eğitimciler (resim öğretmeni, el işi öğretmeni, müzik öğretmeni ve spor öğretmeni gibi).

Takip İşlemleri:

 • Merkeze devamı sağlanan hastaların ilaç tedavilerini düzenli kullanıp kullanmadığı, doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki olup olmadığı gibi süreçleri takip etmek,
 • Merkeze devamı sağlanamayan hasta ve/veya yakınlarıyla irtibata geçilerek evde ziyaret etmek ve bu ziyaretler sırasında farmakolojik tedavisini planlamak ve hastayı merkeze devamı konusunda ikna etmeye çalışmak,
 • Merkezde ya da evde takip sırasında herhangi bir sebeple alevlenen ve kendine ya da çevresine zarar verme potansiyeli taşıyan hastanın ilgili birimlerle irtibat kurarak yataklı bir psikiyatri kliniğine yatışını sağlamak.
 • Eğitim:

 • Hasta ve hasta yakınlarına psikoeğitim vermek,
 • Uygun hastalara sosyal beceri eğitimi vermek ve toplum içinde uygulamalar yapmak.
 • Terapi:

 • Hastaların ilgileri ve kişilik özelliklerine uygun uğraşı alanlarını planlamak ve uğraşı terapilerine katılımlarını programlamak,
 • Uygun olan hastalarla açık/kapalı grup terapileri düzenlemek.
 • Diğer Fonksiyonlar:

 • Yerel yönetimler, yerel yazılı ve görsel medya aracılığı ile toplumu bilinçlendirmek ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
 • Yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen hastaneye yatış, bakım, çalışacak işyeri ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilgili kurumlarla irtibat kurmak.
 • Detaylı bilgi almak için tıklayınız
  Evet, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin çalışma prensipleri arasında ev ziyareti yapmak da bulunmaktadır. Kişiyi tedavi ederken sosyal ortamlarında da tedavisini desteklemek amaçlanmaktadır.
  Halihazırda her ilçede TRSM bulunmamaktadır. Bu durumda hastanın ikametine en yakın ilçedeki TRSM ile irtibata geçiniz.