overlay

Sağlıklı Beslenme, Obezite

İstanbul İl genelinde 38 İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tamamında diyetisyen hizmeti verilmektedir. Müdürlüğümüz Web Sitesinden kendinize en yakın diyetisyeni seçebilir ve randevu alabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız

Detaylı bilgi almak için tıklayınız

İlçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı olarak hizmet veren Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışma Birimlerinde muayene ücreti alınmamaktadır.Tamamen ücretsizdir.
Öncelikle kayıtlı olduğunuz Aile Hekiminize başvurun. Aile Hekiminiz gerekli değerlendirmeyi yaptıktan sonra sizi Diyetisyene yönlendirecektir.

Morbid Obez: Aile Sağlığı Merkezi tarafından ev ziyareti sonucu veya hastanın bireysel müracatı ile morbid obezite tanısı alan (Beden Kütle İndeksi 40'ın üzerinde olan) hastanın Aile Hekimi tarafından genel sağlık değerlendirilmesi yapılır ve hastaya ait bilgiler Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderilir kayıt altına alınır.

İmmobil Obez: Aile Sağlığı Merkezi tarafından ev ziyareti sonucu "sağlık açışından riskli olarak" değerlendirilen veya kendi işlerini göremeyecek kadar hareket kısıtlılığı olan hastaya hekimi tarafından İmmobil Hasta tanısı konur ve "Morbid Obez Hasta Bilgi Formu" doldurularak Toplum Sağlığı Merkezine bildirimi yapılır.Toplum sağlığı merkezi tarafından hasta bilgileri ivedi olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderilir. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrasında hastanın ikamet ettiği ilçenin bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliğine oluşturulmuş olan " Morbid Obez Hasta Takip Ekibi" tarafından değerlendirilmesi ve tedavi süreci için evrakları gönderilir.

Kamu Hastaneler Birliği tarafından Obezite Danışma Birim sorumlusunun koordinasyonuyla aile hekimi, endokrinolog/dahiliye uzmanı, psikiyatrist ve diyetisyenden oluşan bir ekip tarafından hasta evinde ziyaret edilir.Tedavisinin yapılması için ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanmasını takiben "Morbid Obez Hasta Takip/ Değerlendirme Formu" doldurulur. Hastaların tedavi süreçleri takip edilip kayıt altına alınmaktadır.