overlay

Göç Sağlığı

Göç Sağlığı Hizmetleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün genel koordinasyonunda yürütülen sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki koordinasyonu, 25.08.2016 tarih ve 1252 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile kurulan ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin il düzeyinde koordinasyonundan ve yürütülmesinden “İl Sağlık Müdürlüğü” sorumludur. İl düzeyinde koordinasyondan Halk Sağlığı Başkanlığı Göç Sağlığı Birimi sorumludur.

Ülkemizdeki Göçmenlere, üç ana başlık altında sağlık hizmetleri sunulmaktadır:

✓ 112 Acil Sağlık Hizmetleri

✓ Temel ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

✓ İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri

1.Basamak Hizmet sunumu için Göçmen Sağlığı Merkezlerinden 2. Ve 3. Basamak Hizmet sunumu için Hastanelerden hizmet alınabilmektedir. Göçmenlerin statü durumuna göre verilen sağlık Hizmetlerinin kapsamı ve ücreti değişmektedir.

Türkiye’de kayıt altına alınan ve geçici kimlik numarası verilmiş olan Suriyeliler, ikamet illerinde acil sağlık, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ile tedavi edici tüm sağlık hizmetlerinden, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ve ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

Geçici kimlik numarası almamış olanlara ise “Geçici Koruma Yönetmeliği” çerçevesinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, bağışıklama ve acil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Geçici koruma altına alınan Suriyeliler, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen sağlık tesislerine, sevk aranmaksızın, doğrudan başvurabilmektedirler. Üniversite hastanelerine ve özel hastanelere ise acil durumlar haricinde doğrudan başvuramazlar.

Detaylı Bilgi almak için tıklayınız