overlay

Aile Hekimliği

İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne veya kayıt olmak istediğiniz aile hehimine bizzat başvurarak, Sağlık Bakanlığının Kişisel Sağlık Uygulaması olan “e-nabız” sistemi üzerinden Aile hekimi kaydı oluşturabilir ya da Aile Hekiminizi değiştirebilirsiniz.

Ancak 4.000 sayısına ulaşmış aile hekimliği birimlerine yeni kayıt yapılamamaktadır.

İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

Aile fertleri farklı aile hekimliği birimine kayıt olabilirler. Fakat 18 yasından küçük çocuklar anne/baba/vasisinin yazılı talebi doğrultusunda, yenidoğan bebekler ise annenin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimine kayıt edilir.
Kişiler ilgili mevzuat doğrultusunda aile hekimini bölge sınırlaması olmadan değiştirebilirler.
Kendi talebinizle seçtiğiniz aile hekiminizi (sistem gereği) 3 aydan önce değiştiremezsiniz.
Yabancı uyruklu kişiler Aile Sağlığı Merkezinden hizmet alabilirler.
İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız

✓ Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetle ri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini,

✓ Sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler(Bağışıklama) ile ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerini(Gebe İzlem, Lohusa İzlem, 15-49 Yaş Kadın İzlem ve Bebek/Çocuk İzlem vb.),

✓ Kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, adölesan (ergen), erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) hizmetleri,

✓ Aile Hekiminin uygun gördüğü tetkik hizmetlerini,

✓ Birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmî tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen ve aile hekimi muayene sonucu düzenlenmesi uygun görülen sağlık raporu, sevk evrakı, reçete vb. hizmetleri,

✓Aile hekiminin kurum dışı mesai saatinde evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere verilecek sağlık hizmeti,

ALO 182 Randevu Hattını arayarak, İnternet üzerinden hastane randevu sistemine giriş yaparak Aile Hekiminizden randevu alınabilirsiniz.

İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

İl Dışından veya yurt dışından İlimize geçici süre ile misafir gelen kişiler aile hekimliği uygulaması kapsamında 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği" nin "Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar" başlıklı 8. Maddesi 6. Bendi '' Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez '' hükümleri doğrultusunda misafir hasta kapsamında hizmet alabilirler.

Ancak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulaması bakımından tek bölge kabul edildiğinden, İstanbul İlçelerinde ikamet eden kişiler yalnız kendi bağlı bulundukları aile hekiminden yararlanabilmekte olup misafir hasta olarak kabul edilmemektedirler.

Aile Hekimleri Esnek Mesaiye Göre Çalıştıkları için, her aile hekiminin mesai saati farklı olabilmektedir. Aile Hekimlerinin Müdürlüğümüzce onaylanmış çalışma saati Aile Sağlığı Merkezlerinde görünür bir yerde asılı olarak bulunmaktadır. Aile hekimine müracaat edecek kişiler kendi aile hekiminin çalışma saatlerine dikkat ederek başvuru yapması gerekmektedir.

Evde takibi zorunlu olan engelli, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek üzere aile hekimleri kurum dışı mesailerinde ev ziyareti yapmaktadırlar.

Aile hekiminin kurum dışı mesai nedeniyle aile sağlığı merkezinde bulunmadığı gün ve saatler hekime ait ve görülecek bir yere asılmış olan mesai çizelgesinde belirtilmiştir.

Misafir hasta uygulaması da İl Dışından gelen misafirler için uygulandığından, Aile hekiminizin kurum dışı mesaisi olduğu günlerde başka bir aile hekiminin hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Misafir hasta uygulaması da İl Dışından gelen misafirler için uygulandığından, Aile hekiminizin kurum dışı mesaisi olduğu günlerde başka bir aile hekiminin hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Aile Hekiminizden aldığınız “kayıt numarası” ile,

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ nün resmi internet sitesi üzerinden Laboratuvar Sonuç Sorgulama Ekranına girerek T.C. Kimlik Numarası ve Hekimin verdiği kayıt numarası ile tahlil sonuçlarınızı görebillirsiniz.

İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

Tetkik sonuçları kan verdiğinizden sonraki iş günü saat: 13.00' ten sonra sisteme yüklenmektedir

Spor federasyonlarının, spor kulüplerinin, özel beden eğitimi ve spor tesislerinin, il spor merkezlerinin, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşların, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında müsabaka dışı spor yaptırdıkları kişilerden ‘Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan’ belgesi alarak spor kartı düzenlemeleri yeterlidir. Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda resmi müsabakalar ile diğer beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılacak olan kişilere sporcu lisansı dışında, aile hekiminden bahse konu ile ilgili sağlık raporu alınmasına gerek yoktur.
Askerlik yükümlüsü olan kişinin askerlik yoklaması için e-Devlet sistemi üzerinden giriş yapması ve "Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu" ile "Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu"nu e-Devlet üzerinden doldurması ve sonrasında bizzat kayıtlı olduğu kendi aile hekimine müracaat etmesi gerekmektedir. Aile hekimi kaydı olmayan kişiler en yakın İlçe Sağlık Müdürlüğüne bizzat müracaat ederek veya “E-nabız” sistemi üzerinden Aile hekimi kaydını yaptırabilirler.
Evlilik öncesi sağlık raporlarını Aile Sağlığı Merkezlerinden alabilirsiniz. Aile Hekimleri tarafından evlilik öncesi verilen bu raporlarda ayrıca Tuberküloz, Sifiliz ( frengi), Hepatit, AIDS ve Talasemi ile ilgili testlerde yapılmaktadır.

İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız.

Aile Hekiminizin evde ziyaret yapabilmesi için, aile hekimine hastanızın özel durumunu belirtilerek kayıt ettirmelisiniz.

Hastanelerden evde sağlık hizmeti alabilmek için ise Sağlık Bakanlığının Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi numarası “444 38 33”ü arayarak kayıt oluşturmanız gerekmektedir.