overlay

Genetik Hastalıklar ve Tanı Merkezleri

Merkezde görev alacak mesul müdür ve diğer personelin farklı kişiler olması ve Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmelik hükümlerine uygun izin alınmak koşuluyla uygundur açılmasında sakınca bulunmamaktadır. (GHTM Yönetmeliği Madde 10)
Merkezinize izin belgesi veya ruhsatname verildikten sonra geçerli sebep olmaksızın 6 (altı) ay içinde faaliyete geçmeniz gerekmekte olup, aksi takdirde verilen izin hükümsüz sayılır. . (GHTM Yönetmeliği Madde 10)
Merkez mesul müdürü Klinik Genetik, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik dallarında uzman veya bilim doktoru unvanını almış bir tabip ise ayrıca genetik tanı merkezi sorumlusu olmayabilir. Mesul müdür her iki görevi birlikte yürütebilir. . (GHTM Yönetmeliği Madde 15)
Hayır yapılamaz. Cinsiyete bağlı hastalıklar dışında cinsiyet belirlediği tespit edilen merkezlerin ruhsatı bir daha verilmemek üzere iptal edilir ve mesul müdür hiçbir merkezde bir daha mesul müdür olarak çalışamaz. . (GHTM Yönetmeliği Madde 18)