overlay

Hiperbarik Oksijen Merkezi

Hayır açamazsınız.

01/08/2011 tarihli 24480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hiperbarik Oksijen Tedavi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesi doğrultusunda Kanun uyarınca mesleğini serbest icra eden hekim veya uzman hekimler ( Deniz ve Sualtı Hekimliği dalından mezun) ile özel hastaneler mevzuatına göre ruhsatlandırılmış özel hastaneler , ayaktan teşhis tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları açabilir.

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kursu başarı ile tamamlayan hekimler ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında açılan (asgari 3 aylık ve uygulamalı) Dalgıç Tabip Subay kursunu başarı tamamlayan hekimler veya yurtdışında hiperbarik oksijen konusunda asgari 3 aylık eğitim aldığını yapılan sınavda bu eğitimi başarı ile tamamladığını belgeleyen ve başvurmaları sonucu Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme de yeterli görülen hekimlerin almış olduğu sertifikayı ifade eder.
01/08/2011 tarihli 24480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hiperbarik Oksijen Tedavi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin Birinci Bölümün 12. maddesi hükmünde belirtilmiş olan Sağlık kuurluşunda basınç odasını kullanacak en az bir basınç odası teknisyeni bulundurulur. Bu teknisyen Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulullarının Sualtı Teknolojisi mezunu olup , basınç operatörlüğü belgesi almış veya Kurtarma ve Sualtı Komutanlığında birinci sınıf dalgıç eğitimi görmüş ya da Bakanlık tarafından bu konuda yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından açılan eğitim programını başarı ile tamamladığı Bakanlık tarafından yapılacak sınav ile onaylanmış bir hemşire veya sağlık memurudur. Denilmektedir. Yukarıda belirtilen belgelere sahip kişiler çalışabilir.
01/08/2011 tarihli 24480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hiperbarik Oksijen Tedavi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin 27. maddesinde ve yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 5 te bulunan hastalıklar tedavi edilmektedir.
Evet. 01.08.2001 tarih ve 2448 sayılı Yönetmeliğin 34. maddesi doğrultusunda yönetmelik ekinde bulunan Ek:9 Denetim Formu ile denetlenmesi gerektiği Bakanlığımızın 11.12.2014 tarih ve 23590821 sayılı yazısı ile belirtilmiştir.