overlay

Evde Bakım Merkezi

Evet açabilirsiniz.

10/03/2005 tarih ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen Merkezler , özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişilerce müstakil olarak açılıp işletilebilir. İbaresi yer almaktadır.

Hayır çalışamazsınız.

10/03/2005 tarih ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğinin 31 . Maddesinin ( c ) bendinde “Sağlık kuruluşunda çalışan hekim ve diğer sağlık personeli başka bir özel kuruluşunda çalışamaz ve çalıştırılamaz.” denilmektedir.

Evet açabilirsiniz.

10/03/2005 tarih ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen, Birimler ise, “ 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açılan merkezler , poliklinikler ile özel hastaneler mevzuatı uyarınca ruhsatlandırılan özel hastaneler bünyesinde açılabilir.” denilmektedir.

Hayır yapılamaz. Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 24/02/2016 tarih ve 621 saylı görüş yazısında özetle,” ... İVİG uygulaması sırasında düşük de olsa bir allerjik reaksiyon gelişme riski söz konusu olduğu ; bu nedenle hastane ortamında , doktor kontrolünde IVIG uygulamasında deneyimli bir hemşire tarafından işlem uygulanmasının uygun görüldüğü...” şeklinde görüş bildirilmiştir.
10/03/2005 tarih ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 16 .Maddesinde, “Başvuru ve müşteri hizmetleri bölümü , Çağrı merkezi , Muayene ve acil odasıd) Malzeme odası, Soyunma -giyinme odası , Atık toplama bölümü, Arşiv toplama bölümü” yer alır denilmektedir.