T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Dilekçe Sayfası


icon-dilekce.jpg

Dillekçe, bir isteği, bir şikâyeti bildirmek için resmi makamlara gerçek veya tüzel kişilerce sunulan, üzerinde başvuran kişinin imzası ve iletişim bilgilerinin (adres, telefon) bulunduğu başvuru yazılarıdır.

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenleme amacıyla çıkarılan 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Kanundur.

Dilekçenizi başvuru yapmak istediğiniz kurumun evrak kayıt birimine şahsen getirebilir yada posta yolu ile ulaştıra bilirsiniz.

DİKKAT!

Dilekçe üzerinde mutlaka;

•Ad-Soyad
•T.C. No
•Adres
•Telefon Numarası
•e-posta adresi (varsa) yazılmalı ve Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.

Başvurunuzu Yaparken,  evrak kayıt biriminden  BARKOD NUMARANIZI alın ve saklayın.

•Müdürlüğümüzün 0212 6383399  nolu santral numarasından  ‘Evrak kayıt’ ya da ‘Şikayet Öneri ve Hasta Hakları Değerlendirme Birimimize’ ulaşarak barkod numaranız ile dilekçe ile yapmış olduğunuz başvurunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.
•Başvurular sonuçlandığında dilekçede yazılı olan iletişim bilgileri üzerinden ( telefon, elektronik posta adresi,  posta adresi) başvuru sahiplerine geri dönüş yapılmaktadır.