T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü


Bakanlığımızca, tütün ve tütün ürünleri kullanımından doğan zararların azaltılması kapsamında; tütün ürünlerine erişimin kısıtlanması, tütün ve tütün ürünleri kullanımından kaynaklanan zararlar konusunda toplumsal sağlık okuryazarlığının arttırılması, ikna edici sağlık iletişimi kampanyaları ile toplumsal farkındalığın oluşturulması ve ülkemizde sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla yapılan rutin çalışmaların yanı sıra özel gün ve haftalarda da farklı etkinlikler düzenlenerek kamuoyunda konuyla ilgili farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” münasebetiyle Ankara’da “Ramazan Fırsat Sigarayı Bırak” adıyla 10 (on) güne yayılan bir etkinliğin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Sağlıklı yaşam araçları kullanılarak gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte; halk sağlığı uzmanları ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde katılımcılara tütün ve tütün kullanımı zararları konusunda gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve eğitici materyal ve promosyonların dağıtılması planlanmaktadır. 


31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Yapılacak etkinliklere ait bazı detaylar aşağıdadır.

a. Etkinlikler için “Ramazan Fırsat Sigarayı Bırak” tema olarak belirlenmiş olup, Ramazan ayı dolayısıyla halkımızın yoğun olarak toplandıkları mahallerde belirlenen bir alanda sağlıklı yaşam araçları ve konu ile ilgili sağlık profesyonelleri eşliğinde tütün kullanımı zararları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Aşağıda yapılacak etkinlikler ana hatlarıyla belirtilmiştir. İller belirlenen tema dâhilinde ayrıca farklı çalışmalar yapabilecektir.
    • Katılımcıların karbonmonoksit cihazıyla karbonmonoksit ölçümlerinin yapılması,
    • Konu ile ilgili halk sağlığı uzmanı veya yardımcı sağlık personelince gerekli bilgilendirmeler ve tedavi kanallarına yönlendirilmelerinin sağlanması,
    • Katılan bireylere sağlık okuryazarlıklarını ve konu ile ilgili pratik bilgilerin yer aldığı Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan eğitici materyallerin dağıtımlarının gerçekleştirilmesi,
    • Dış yüzeyi şeffaf ve Dumansız Hava Sahası Logosunun yer aldığı bir ‘’Sigara Atık Kutusu’’ nun tasarlanarak katılımcıların mevcut sigara paketlerini bu kutulara atmalarının sağlanması ve çeşitli promosyonlarla ilgili davranışın teşvikinin sağlanması,
b. Tüm paydaşların söz konusu etkinlikler gerçekleştirilirken diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile mümkün olduğunca ortak hareket etmesi ve koordinasyonun sağlanması,
c. Görev alacak personelin belirlenerek görevlendirilmesi,
d. Gerekli olacak malzeme ve materyalin tespiti ve temini,
e. Bakanlığımız tarafından hazırlanan logo, afiş, broşür ve diğer dokümanların http://www.sggm.saglik.gov.tr/TR,37043/dunya-tutunsuz-gunu.html linkinden alınarak kullanılması, logo, afiş ve broşürlerin basım ve dağıtımının etkin bir biçimde yapılması, çalışanların/üyelerin SMS/e-posta aracılığı ile tema ve etkinlikler konusunda bilgilendirilmesi,
f. Yapılacak aktivitelerin kamuoyuna duyurulması ve konuyla ilgili temel mesajların halka ulaştırılmasında basın ile iletişimin kurulması, basın toplantılarının düzenlenmesi,
g. 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren en az 15 (on beş) gün boyunca ‘’Sevgili Geleceğim’’ isimli kamu spotunun yerel kanal ve mecralarda gösteriminin sağlanması,
h. Ramazan ve sigara isimli videonun etkinlik boyunca gösteriminin sağlanması,
i. Düzenlenecek etkinliklere ait görsellerin kurumsal web siteleri üzerinden görünür kılınması, sosyal medya planlamasının etkin bir şekilde yapılması, paylaşımlar sırasında “#RamazanFırsatSigarayıBırak” etiketinin kullanılması,
j. Yapılan etkinliklere ait raporun (etkinlik adı, kullanılan materyal miktarı, ulaşılan kişi sayısı belirtilecek ), fotoğraf ve videoların sggm@saglik.gov.tr posta adresi üzerinden Genel Müdürlüğümüz ile paylaşılması önem arz etmektedir.

            Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Etkinlik Sonuç Raporu için tıklayınız.


Paylaş