T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

14/02/2018

Sayfalarİstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Anadolu ve Avrupa yakalarında faaliyete geçen İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimleri (İSGHB) öncelikli olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile Bakanlığımız ve bağlı kurumlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet vermeye başlamıştır. Başvurular tüm ilçelerimizdeki Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Hizmetlerimiz

1. İş Sağlığı Hizmetleri
2. İş Güvenliği Hizmetleri
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Eğitimleri
5. Risk Analizi
6. Acil durum Planları
7. Danışmanlık
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu;

6331 sayılı Kanun 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun kapsama giren bütün işyerlerini; Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayırmıştır.
Bu kanun; devlet dairesi, özel sektör ayrımı yapmaksızın çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.
Bu Kanun kapsamında işveren;

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ve Yardımcı Sağlık Personeli hizmetini almak,
İş yerinin RİSK ANALİZİ'ni yaptırmak ve riskleri gidermeye yönelik TEDBİRLERİ ALMAK,
İş yerinin acil durum planlarını hazırlamak/hazırlatmak,
Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yaptırmak,
Çalışanlarına sağlık ve güvenlik açısından gereken her türlü eğitimi aldırmak, ZORUNDADIR.
İşveren, Kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirebilir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde; özel şahıs işletmeleri olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) veya Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İSGHB’den (Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlara) hizmet almak durumundadır.

Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı İSGHB 'nden hizmet talep edilmesi durumunda bilinmesi gerekenler

İşveren iş sağlığı ve güvenliği hizmet talebini bulunduğu ilçe Toplum Sağlığı Merkezine yapacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Biriminden alınacak hizmetler ÜCRETLİDİR.
Ücret her ay PEŞİN olarak Halk Sağlığı Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırılacaktır.
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmet talebinde bulunması mutlaka bu hizmetin verileceği anlamına gelmemektedir. Bu hizmetin verilmesine Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, dilekçe ve dilekçe ekleri incelendikten sonra karar verilecektir.
 

Başvuru Evrakları
Ücretlendirme
Mevzuat
İlgili Şube Müdürlüğü
Yetkilendirilmiş TSM Birimleri