T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İşlemler Listesi


BİLGİLENDİRME


İstenilen bilgiye ulaşmak için;


  •  Bilgi almak istediğiniz merkezin/kuruluşun aşağıda yazılı olduğu alana tıklayınız.
  • Doküman listesi açılacaktır. İstediğiniz dokümanın üzerine tıklayınız. Gerekli belgeler listesini ve bu listede kodlu alanları göreceksin
  •  Kodlu alanları tıkladığınızda ise dilekçe örnekleri,yönetmeliğin istediği doğrultuda hazırlanmış araç gereç ve donanım listeleri,personelden istenen belgeler,taahhütname vb.evraklara ulaşacaksınız.
  • Kodlu alanlardan alacağınız dilekçe ve taahhütname çıktıları başvurunuzda kullanmanız için hazırlanmış standart formlardır.


  • Kontrollerin her aşamada daha sağlıklı olması, eksiklerin tespit edilerek zaman kaybının önlenmesi, işlemlerin hızlanması ve denetlenebilir olması amacıyla kontrol listeleri hazırlanmıştır


  • Kontrol listeleri öncelikle başvuru sahibi/mesul müdür tarafından incelenerek imzalanır.
  • Daha sonra başvuru İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenip kontrol listesi onaylanarak Sağlık Müdürlüğüne sunulur.
  • Sağlık Müdürlüğü ilgili birim görevlilerince kontrol listeleri incelenerek başvuru usulüne uygun sonuçlandırılır.

İŞLEMLER LİSTESİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNE AYKIRI İŞLEMLERİN TAKİBİNE AİT İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ VE ŞEMASI

GEZİCİ İSG HİZMETLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLERİNE AİT İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ VE ŞEMASI

GEZİCİ İSG HİZMETLERİ ARACI RUHSATLANDIRMA EVRAKLARI

ÖZEL TERTİBATLI ARAÇ KULLANMASI UYGUN GÖRÜLEN SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLER İÇİN KOMİSYON KURULMASINA DAİR İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ VE ŞEMASI

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİN AÇILIŞ, KAPANIŞ VE DENETİM İŞLEMLERİNE AİT İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ VE ŞEMASI

PSİKOTEKNİK RAPOR İTİRAZ İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ VE ŞEMASI

SÜRÜCÜ RAPOR İTİRAZ İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ VE ŞEMASI

YETKİS İZ, İZİNSİZ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN İŞ YERLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİNE AİT İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ VE ŞEMASI

KAYIT ALTINA ALINAN SAĞLIK PERSONELİ İLE İLGİLİ İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ

PSİKOLOG BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ AÇILIŞINDA İSTENEN BELGELER

Psikoteknik Mükerrer Rapor Kayıtları Ile İlgili İş Akış Şeması