T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Birimimizin Görevleri13.11.2015 tarih ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü’nün adı Sağlık Meslekleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve görevlerinde değişiklik yapılmıştır.


* İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,


* Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek

* İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

* İzinsiz ve/veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak

* Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

* İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

* İzinsiz ve/veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

* Psiko-teknik Değerlendirme Merkezlerinin ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış, kapanış ve denetim işlemlerini yürütmek,

* Sürücü Sağlık Raporlarına, Emniyet Müdürlüğü’nce veya kişilerce yapılan itirazları değerlendirmek ve kişilerin hastanelere sevkinin sağlanması,

* Özel Tertibatlı Motorlu Araç Kullanacak Sürücülere Yönelik İl Komisyonu’nun oluşturulması iş ve işlemlerinin yürütülmesi

* 663 sayılı KHK «Sağlık Meslekleri Kurulu» başlıklı 23. Maddesi kapsamında kurulan «İstanbul Sağlık Meslekleri Komisyonu» nun sekretaryasını yürütmek,

* Gezici İSG Hizmetlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

*Tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinin açılış ve olağan denetimlerini Halk Sağlığı Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirmek,