T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Birim SayfasıBirim Tanımı

Bilindiği üzere Şubemiz 31.05.2000 tarihinde Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şubesi adı altında Bakanlığımızın 3479 sayılı onayı ile kurulmuştu.


   2 Kasım 2011 tarih 28103 sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlanarak yürürlüğe girdi.Daha sonra 4 Ocak 2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği ile Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü adı altındaki Şube Müdürlüğümüz, Tıp Meslekleri ile İlgili Şube Müdürlüğü ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü olarak iki ayrı şubeye bölünmüştür.


   23.05.2012 tarih ve 5314 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları yönergesi onaylanmış olup bu yönerge ile taşra teşkilatlarında Şube Müdürlüklerinin görevleri yeniden düzenlenmiştir.

   13.11.2015 tarih ve 14473 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ile Tıp Meslekleri Şube Müdürlüğü’nün adı Sağlık Meslekleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş ve görevlerinde değişiklik yapılmıştır.


   Yayımlanan 07.11.2017 tarih ve 51275 sayılı “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi” ile Sağlık Meslekleri Şube Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlanarak adı Sağlık Meslekleri Birimi olarak  değiştirilmiştir.

Yapılan Eğitim ve Toplantılar


   17.03.2017 tarihinde, Müdürlüğümüz Dr. Şeref KARA toplantı salonunda, İlimizde hizmet veren Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin yürütülen iş ve işlemleri hakkında bütünlük sağlanmasına amacıyla, Şubemiz tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan personellere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Resim & Video


  • psiko_teknik_egit_resim_2.jpg
  • psiko_teknik_egit_resim_1.jpg
  • psiko_teknik_egit_resim_3.jpg

Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri Eğitim Sunumu


18.05.2017 tarihinde, Müdürlüğümüz Dr. Şeref KARA toplantı salonunda, İlimizde İzinsiz ve Yetkisiz Sağlık Hizmeti sunumlarına yönelik, Şubemiz tarafından İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan personellere bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.


Resim & Video  • izinsiz_yetkisiz_sag_hiz_denet_sunum_egit_5.jpg
  • izinsiz_yetkisiz_sag_hiz_denet_sunum_egit_3.jpg
  • izinsiz_yetkisiz_sag_hiz_denet_sunum_egit_2.jpg
  • izinsiz_yetkisiz_sag_hiz_denet_sunum_egit_1.jpg
  • izinsiz_yetkisiz_sag_hiz_denet_sunum_egit_7.jpg

İzinsiz veya Yetkisiz Sağlık Hizmeti Sunumu