T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Birim Sayfası


Başvurular ve İstenilen Belgeler

Dosyası Müdürlüğümüzde Mevcut Tabipler için Personel Çalışma Belgesi Düzenlenirken İstenilecek Belgeler
Tıp Merkezlerinin Ön İzin Başvurusunda İstenen Belgeler  
Yardımcı Sağlık Personeli Başlayışında İstenilen Evraklar  
2017 Yılı Fiyat Tarifeleri
Sağlık Kuruluşları Denetim Formları
Hekimlere düzenlenen Personel Çalışma Belgesinde gerekli üçlü matbu belge formları
Muayenehane Açma Başvurusunda İstenilen Belgelerİstatistik ve Sunumlar

14/07/2017 Tarihli Doktor Çalışma Belgesi ve Sağlık Kabini Devri Sunumu
2015 Faaliyet Rapor Sunumu
2016 Ocak Ayı Faaliyet Raporu
2016 Şubat Ayı Faaliyet Raporu
2016 Mart Ayı Faaliyet Raporu
2016 Nisan Ayı Faaliyet Raporu
2016 Mayıs Ayı Faaliyet Raporu
2016 Haziran Ayı Faaliyet Raporu
2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu
2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu
2016 Eylül Ayı Faaliyet Raporu
2016 Ekim Ayı Faaliyet Raporu
2016 Kasım Ayı Faaliyet Raporu
2017 Ocak Ayı Faaliyet Raporu
2017 Mart Ayı Faaliyet Raporu
2017 Nisan Ayı Faaliyet Raporu
2017 Mayıs Ayı Faaliyet Raporu
2017 Haziran Ayı Faaliyet Raporu
2017 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu
2017 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu
2017 Eylül Ayı Faaliyet Raporu
2017 Ekim Ayı Faaliyet Raporu
2017 Kasım Ayı Faaliyet Raporu
2017 Aralık Ayı Faaliyet RaporuSorular ve Cevaplar

Muayenehane
Poliklinik
Tıp Merkezleri
Laboratuvar ve Müessese
Şikayet ve Denetim
Evde Bakım Merkezi
Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi
Sağlık Kabini
Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi

İş ve Akış Şemaları
TIP MERKEZİ
POLİKLİNİK
MUAYENEHANE
SAĞLIK KABİNİ
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ
GENETİK TANI MERKEZİ
EVDE BAKIM MERKEZİ
LABORATUVAR
MÜESSESELER
ŞİKAYET VE DENETİM
YABANCI MESLEK MENSUPLARI