T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

11/11/2019

Birim SayfasıSorular ve Cevaplar

Muayenehane
Poliklinik
Tıp Merkezleri
Laboratuvar ve Müessese
Şikayet ve Denetim
Evde Bakım Merkezi
Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi
Sağlık Kabini
Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi