T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Birim Sayfası


Görev Tanımı

1. Kalp ve damar hastalıklarının kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
2. Kronik hava yolu hastalıklarının kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
3. Bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
4. Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
5. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
6. Ölüm Bildirim Sistemine hekim tanımlama ve Ölümler sisteme kayıt edilirken gerçekleşen her türlü aksaklıkları giderilmesinin sağlanması konusunda İlçe Sağlık Kontrolörlerine eğitim ve tüm hekimlere teknik destek vermek.
7. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlık Makamı’ nın vermiş olduğu görevleri yapmak.


Ölüm Belgesi Nasıl Talep Edilir?

Ölümün gerçekleştiği ve Ölüm Belgesinin düzenlendiği İlçe Sağlık Müdürlüklerinden talep edilir. Vefat eden kişinin Birinci derece yakını tarafından Başvuru Dilekçesi ve başvuru yapan kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile şahsen İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurulur.