overlay

SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI GELİŞTİRME EĞİTİMİ (SÜDGE) KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR

Pandemi sebebiyle geçici olarak durdurulan Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimine (SÜDGE) Sağlık Bakanlığınca yayınlanan COVID-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi doğrultusunda başlanılmıştır.

Eğitim Başvuruları kabul edilmektedir.

Başvuru Adresi :

Kazlıçeşme Mah. 10. Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmazı No:10 Zeytinburnu İstanbul

Telefon : 0 212 409 20 00 Dahili: 7837-7843-7878

 

Gerekli Belgeler

a) Eğitim programına katılma isteğini belirten dilekçe, 

b) Trafik zabıtası tarafından düzenlenen sürücü belgesi  veya geri alma tutanağı 

örneği (eğer yoksa Sürücü Sicil Kaydı) 

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) 4 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş). 

e) 2020 yılı için 1.850 TL eğitim ücreti.  (1.850 TL yatırdığını gösterir orjinal dekont)