overlay

Birim Anasayfası

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL 2 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

turkak.png
 

 

 

İstanbul 2 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarında verilen analiz hizmetleri; Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi, Kimya ve Mikrobiyoloji Birim Laboratuvarları, Klinik Laboratuvar, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Kalite Yönetim Birimi tarafından ilgili mevzuat, referans standartlar ve kalite standartları çerçevesinde yürütülür.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde; müşteriler tarafından resmi/özel analiz talebi ile laboratuvara getirilen numunelerin kabulü, kaydı, rapor düzenlenmesi ve müşteriye ulaştırılması çalışmaları yapılır.

Kimya ve Mikrobiyoloji Birim Laboratuvarlarında; su numunelerinin kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılır. Klinik Laboratuvarda, Laboratuvarımıza bağlı Aile Sağlığı Merkezleri’nden gelen kan örneklerinde Biyokimyasal, Hormon, Seroloji, Hemogram, Evlilik öncesi testler, Hb elektroforezi, Kan grupları vb. ve Sıtma analizleri yapılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Çalışan Sağlığı Laboratuvarımız çalışan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi kapsamında çalışanların sağlığını etkileyen ağır metal analizlerine yönelik laboratuvar hizmeti ve Müdürlüğümüzün İSG Birimi ile ortaklaşa hizmet sunumu yapar.

Kalite Yönetim Biriminde; analiz hizmetlerinin iyileştirilmesi, verimliliğinin arttırılması, yeterliliği ve güvenirliliği belgelenmiş analiz sonuçlarının sunulması için “TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardının gereklilikleri doğrultusunda laboratuvarlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülür.

Kalite Yönetim Biriminde; analiz hizmetlerinin iyileştirilmesi, verimliliğinin arttırılması, yeterliliği ve güvenirliliği belgelenmiş analiz sonuçlarının sunulması için “TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardının gereklilikleri doğrultusunda laboratuvarlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülür.