T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Başvuru Duyurusu Hakkında


Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı için başvuru alınacaktır.

İlimizde 17 Şubat 2020 tarihinden başlayarak münferit tarihlerde sonlandırılacak Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenmesi planlanmaktadır.                                                                                       Eğitime;

 1-Alan Uzman Hekimleri (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Hematoloji- Onkoloji, Erişkin Hematoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı (Tıp Fakültesi mezunu) Uzmanları) (40+2 iş günü),

             2-Diğer Uzmanlar (60+2 iş günü),

             3-Transfüzyon merkezinde çalışan/çalışacak olan pratisyen hekimler ile Bölge Kan Merkezinde çalışan/çalışacak olan sorumlu hekim dışı  pratisyen hekimler (60+2 iş günü),

             4-Bölge Kan Merkezi sorumlusu olarak çalışan/çalışacak olan pratisyen hekimler (100+2 iş günü),

            5-Kan Hizmet Birimlerinde Çalışacak Laboratuvar Personeli (1219 sayılı Kanuna göre laboratuvarda çalışma yetkisi bulunan hekim dışı sağlık personeli) (40+2 iş günü) başvuruları kabul edilecektir.

Söz konusu eğitimin teorik bölümü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde, pratik bölümü ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde gerçekleştirilecektir. Başvurular 13-31 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

            Eğitime katılmak isteyen ve Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Standartları' nın 6. maddesindeki katılımcı niteliklerine haiz olan çalışanların aşağıda linki bulunan Başvuru Formu' nu eksiksiz doldurduktan sonra diplomasının ön ve arka yüz fotokopisini ekleyerek 13-31 Ocak 2020  tarihleri arasında kurumları aracılığıyla Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru sonuçları Müdürlüğümüz web sitesinden duyurulacaktır.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereğince eğitime kamu kurumlarından katılanlardan eğitim ücreti alınmayacaktır.

Hekim başvuru formu

 

Hekim dışı sağlık personeli başvuru formu

Eğitim ücretleri (özel kurumlardan katılanlar için)Paylaş