overlay

İlimiz Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Bakanlığımızca Ataması Yapılan Sürekli işçilerin Kurum Belirleme Sonuçları

4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Sürekli İşçi statüsünde İlimiz hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere Bakanlığımız tarafından 30/04/2019 tarihinde İlimize atamaları yapılan adayların İlimiz Sağlık Tesislerine yerleştirmeleri yapılmıştır. 

Adayların görev yapacakları sağlık tesislerine 10/05/2019 - 30/05/2019 tarihleri arasında başlayış yapmaları gerekmektedir.  İlgili tarihe kadar başlayış yapmayan adaylar ile ilgili “Sınavda başarılı olup ataması yapılanlardan; atama işleminin sonuçlanmasını müteakip yasal mazeretler haricinde 30 (otuz) gün içinde göreve başlamayanların ataması iptal edilecektir.” hükmü uygulanacaktır.


Yerleştirildiğiniz Sağlık Tesisini öğrenmek üzere tıklayınız.