overlay

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLÜ SINAVA ALINACAK SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

1-15 Ocak 2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen adayların başvuruları  18-19 / 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde İlçe Müdürlüklerimiz tarafından alınmıştır. İlgili süreçte başvuru yapmayan veya başvuru yapıp başvuru şartlarını taşımayan aday sayısı kadar YEDEK adayın başvurusunun alınması gerekmiştir.

Yapılan değerlendirmede  daha önce başvurusu alınan  adayların başvurularında eksik kalan sayının oransal olarak  başvurusu alınması gereken yedek aday  sayısına eklenmesi ile aşağıda listede isimleri bulunan YEDEK  adayların  başvuru yapmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda  aşağıdaki listede adı bulunan YEDEK adayların başvurularını isimlerinin karşısında bulunan İlçe Sağlık Müdürlüklerimize 28-29 Ocak 2019 tarihlerinde talep edilen başvuru belgeleriyle birlikte şahsen (kendisi tarafından) yapmaları gerekmektedir,  posta yoluyla veya elektronik ortamda gönderilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

2-YEDEK  adaylardan alınan başvuru sonrası  ilan edilen münhal kadronun 4   (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır.

3- Sözlü sınava alınacak adayların; sözlü sınav yeri ve tarihleri başvuru belgesi teslim ve kontrolünden sonra Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacaktır. Bu nedenle adayların Müdürlüğümüz web sayfasını takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında teslim edilecek belgelere ilişkin liste aşağıda sunulmuştur.

ADAYLARDAN İSTENECEK BAŞVURU BELGELERİ için tıklayınız.

2. YEDEK ADAY LİSTESİ için tıklayınız.

Evrak teslim edilecek ilçe adres bilgileri için tıklayınız.