T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Tamamlanan Projelerimiz


Tamamlanmış Projelerimiz   


Proje No: 2014-1-TR01-KA204-013144

Dönem: 2014 – 2016

Fon Kaynağı: AB Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.

Bütçe: 109.812 €

Ortaklar:

  1. Yeşilay Cemiyeti (Ana koordinatör) ( Türkiye )
  2. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü (Türkiye)
  3. Dianova Portugal(Portekiz)
  4. NTAKK (Hollanda)
  5.  EURAD(Litvanya)

İçerik:

2014 – 2016 ‘Drug Addiction Awareness Project for Adults’ Yeşilay Koordinatörlüğünde AB Birliği Erasmus Plus K2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık projesi olarak uygulanmıştır. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü projenin stratejik ortaklarından biridir.

Türkiye (Yeşilay, İHSM), Litvanya, Portekiz ve Hollanda ülkelerinin katılımı ile 5 kurum bir araya gelmiştir. Madde bağımlılığı alanında farkındalık yaratmak amacıyla yetişkinlere yönelik iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve bu stratejilere uygun araçların oluşturulmasına yönelik eğitimler yapılmış ve tecrübe paylaşımı sağlanmıştır. Proje 2016 yılında tamamlanmıştır.

Proje No: 2015- 1-FR01-KA202-015330

Dönem: 2015 – 2017

Fon Kaynağı: AB Erasmus+ Programı kapsamında Fransa Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.

Bütçe: 155.888 €

Ortaklar:

  1. GRETA MTI77 (Ana koordinatör) (Fransa)
  2. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü (Türkiye)
  3. Consorzio SGS (İtalya)
  4. Parisat (Almanya)
  5.  Centro Polikliniko (Litvanya)

İçerik:

Evde sağlık hizmetleri ve palyatif bakım kapsamında yer alan ve hayatının son evresinde ölüme yakın olan hastalar, bu hastalara bakım desteği veren hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri arasındaki terapötik bağlılığı güçlendirmektir bu projenin nihai amaçlarındandır.

Yaşamlarının sonunda bulunan hastalar için uygulanan bakım kriterlerinin geliştirilmesine ve bu hastaların yaşamlarının son dönemlerini kaliteli geçirmelerine katkıda bulunmak; Projede yer alan paydaş ülkelerin palyatif bakım ve evde sağlık uygulamalarını ve bunlara yönelik tasarlanmış eğitim programlarını analiz etmek ve güncel ihtiyaçlara ve yaklaşımlara uygun olarak yeni eğitim programlarının oluşturulması için bir kaynak oluşturmak;  Palyatif bakım ve evde sağlık profesyonellerinin sosyal içerme, ötekileştirme ve hoşgörü gibi farklı başlıklarda farkındalıklarını artırmak amaçlarına yönelik proje sürecinde tecrübeler ve iyi uygulamalar paylaşılarak hedef gruplara yönelik dokümanlar ve eğitimler hazırlanmıştır. Proje 2017 yılında tamamlanmıştır.