T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Devam Eden Projelerimiz


AB Erasmus+ Projelerimiz   


(İyi Uygulamaları Paylaşacak Ortakları Ruh Sağlığı Sorunu Olan Kişilerin Sosyal İçerme için Bir Araya Getirmek)
Proje No: 2018-1-TR01-KA202-058379
Dönem: 2018-2020
Fon Kaynağı: AB Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.
Bütçe: 88.815 €
Ortaklar:

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana koordinatör)
 2. Consorzio SGS (İtalya)
 3. EPIONI (Yunanistan)
 4. SENT (Slovenya)
 5. Klinik aza Psihijatriju Vrapce (Hırvatistan)

İçerik:
Ruh sağlığı problemi yaşayan kişilerin (People with Mental Health Problems - PMHP) ihtiyaçlarına yönelik etkili sağlık yönetimi konusunda bu alanda çalışan profesyonellerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, ruh sağlığı problemi olan kişilerin öğrenmelerinde, toplumsal yaşamlarını güçlendirmelerinde ve sosyal içerme politikalarında kullanılan yöntemlerin, tekniklerin ve pedagojik araçların keşfedilmesini, paylaşılmasını, karşılaştırılmasını ve uygun görülenlerin uyarlanmasını amaçlayan 2 yıllık bir projedir. Proje kapsamında iyi uygulamaların paylaşımı için düzenlenecek ulusötesi toplantıların yanı sıra, “Scientific Approach to Stigmatization and Discrimination towards PMHP and Their Social Inclusion”,  “The Role of Volunteers and Caregivers in Social Inclusion of PHMP” ve “Social Programs Designed for PMHP” adlı üç eğitim programı organize edilecek ve sorunların tespiti için bir araştırma yapılacaktır.

(Hayatta Mutlu Ol)
Proje No: 2018-1-TR01-KA204-058392
Dönem: 2018-2020
Fon Kaynağı: AB Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.
Bütçe: 148.571 €
Ortaklar:

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana koordinatör)
 2. Fondatsiya “Ysennoti, Dobrodeteli, Integritet” (Bulgaristan)
 3. OZARA (Slovenya)
 4. FAMS COCEMFE SEVILLA (İspanya)
 5. EQuiP (Danimarka)
 6. Consorzio SGS (İtalya)

İçerik:
Engelli ailelerinin karşılaştığı zorlukların tespit edilmesini, yaşama katılım seviyelerini arttırılmasını, ailelerin psikolojik olarak daha rahat hissetmelerini sağlayacak destek mekanizmalarının oluşturulmasını, bu konuda çalışan profesyonellerin pedagojik bilgi ve becerilerinin arttırılmasını ve profesyoneller ile aileler arasındaki iletişimi güçlendirecek tekniklerin iyileştirilmesini amaçlayan 2 yıllık yenilik geliştirme projesidir.  Proje kapsamında iyi uygulamaların paylaşımı için düzenlenecek ulusötesi toplantıların yanı sıra, “Effective Communication Methods” ve “Coaching Approach” adlı iki eğitim programı organize edilecek, sorunların tespiti için bir araştırma yapılacak ve çeşitli çıktılar elde edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen çıktılar çalıştaylar ve atölyelerde değerlendirilecek, sonuçlar yaygınlaştırma faaliyetleri yoluyla duyurulacaktır.

(Sosyal Dışlanmaya Karşı Aileleri Güçlendirmek: Alzheimer Hastasına Sahip Aileleri Güçlendirmek ve Onların Sosyal Dışlanmasını Engellemek için En İyi Uygulamalar)
Proje No: 2018-1-IT02-KA204-048015
Dönem: 2018-2020
Fon Kaynağı: AB Erasmus+ Programı kapsamında İtalya Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.
Bütçe: 76.558 €
Ortaklar:

 1. Consorzio SGS (Ana koordinatör – İtalya)
 2. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
 3. Lycee Technologique Pierre de Coubertin – Greta MTI77 (Fransa)
 4. Viestoji Istagia Centro Poliklinika (Litvanya)

İçerik:
Alzheimer ve demans hastaları ile ilgilenen profesyonelleri ve bakıcıları güçlendirerek bu hastaların yaşam kapasitelerini arttırılmasını, sosyal hayata katılmaları için konuyu her yönüyle ele alarak ortak bir metot oluşturulmasını, diyalog kanalları açarak ortaklar arasında deneyimlerin paylaşılmasını ve bunun yerel ortaklara aktarılmasını sağlamayı hedefleyen 2 yıllık projedir.Projede deneyimlerin paylaşılması ve ortaklaştırılması amaçlı ulusötesi toplantılar, uygulamaların yerinde görülmesi için işbaşı gözlem etkinlikleri ve edinilen bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılması için yerel toplantılar mevcuttur.

(Sosyal Medya Kullanımı ile Pozitif Bir Yaklaşımla Mücadele Etmek)

Proje No:  2017-1-TR01-KA204-046167
Dönem: 2017-2019
Fon Kaynağı: AB Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.
Bütçe: 83.430 €
Ortaklar:

 1. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (Ana koordinatör)
 2. Dianova Portugal (Portekiz)
 3. Cassandra Solutions (İtalya)
 4. Kairos Coop. (İspanya)

İçerik:
Sosyal medya ve internet bağımlılığına ilişkin bilgiyi ve farkındalığı arttırmayı ve sosyal medyanın pozitif kullanımı konusunda yeni becerilerin edinilmesini hedefleyen 2 yıllık projedir. Proje kapsamında “Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sağlık İletişimi”, “Sosyal Medya ve Yetişkin Eğitimi” ve “Sosyal Medya Data Analizi” adlı 3 eğitim programı, iyi uygulamaların ve deneyimlerin değişimi için ulusötesi toplantılar, “Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığı” başlıklı ortak 4 ülkede düzenlenen bir araştırma, pozitif müdahale için genç nüfusu hedefleyen ve farkındalık arttırmayı amaçlayan bir yarışma ile yerel yaygınlaştırma faaliyetleri yer almaktadır.

(Engellilerin Sosyal İçermesi Konusunda Avrupa’da Sosyal ve Sağlık
Kurumlarında İyi Modeller)
Proje No: 2017-1-FR01-KA204-037313
Dönem: 2017-2019
Fon Kaynağı: AB Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.
Bütçe: 87.720 €
Ortaklar:

 1. Lycee Technologique Pierre de Coubertin – Greta MTI77 (Fransa – Ana koordinatör)
 2. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
 3. Consorzio SGS (İtalya)
 4. Kairos Coop. (İspanya)

İçerik:
Engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları konusunda iyi uygulamaların değişimini, uygulanmakta olan eğitim ve rehabilitasyon programlarının değerlendirilmesini, uygun görülenlerin geliştirilmesini ve uyarlanmasını ve bu alanda çalışan profesyonellerin ötekileştirme ve sosyal içerme konularında farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen bu proje 2 yıllıktır. Projede deneyimlerin paylaşılması ve ortaklaştırılması amaçlı ulusötesi toplantılar, uygulamaların yerinde görülmesi için işbaşı gözlem etkinlikleri ve edinilen bilgi ve becerilerin yaygınlaştırılması için yerel toplantılar mevcuttur.İYİ UYGULAMALARIMIZ   


Sağlıkta İyi Uygulamalar Programı kapsamında "Acil Servis Bilgi SMS'leri" uygulaması yürütülmektedir. Bu uygulamada, Acil Servis iş akışındaki gerekli basamaklarda hizmet alanlara SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Sağlık hizmeti sunanların tekrarlayan sorulara maruz kalmasını engellemek ve işlerine odaklanmalarını desteklemek; ayrıca hizmet alanların endişe ve stresini azaltarak güvende olma duygusunu arttırmak amaçlanmaktadır.

Birçok hizmet sunucu oldukça kaliteli hizmet sunmalarına rağmen hasta memnuniyetini bir türlü sağlayamadıklarını ifade etmektedir. Bununla birlikte hastalar çoğunlukla aldıkları sağlık hizmetinin gerçek değerini takdir edemezler. Bunun en önemli nedeni hizmet sunan ile alan arasındaki bilgi asimetriğidir. Hal Hatır Ekipleri ile hizmet sunucu ve alıcı arasında yeni bir iletişim kanalı oluşturulup çalışan ve hasta memnuniyetinin artması hedeflenmiştir. Hal Hatır Ekipleri ilk olarak Haziran 2017’de Bakırköy Kamu Hastaneleri Genel Sekterliği bünyesinde kurularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Alınan güzel sonuçlar bu uygulamanın yaygınlaştırma çalışmalarına öncülük etmiş, hastanelerimizde yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.