T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

Biyosidal Ürün Uygulama Mesul Müdür Sertifikası Güncelleme Eğitim Duyurusu


Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci Maddesi uyarınca 2018 yılı itibarıyla Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 21-22.11.2018   tarihleri arasında iki grup halinde, güncelleme eğitimi yapılması planlanmıştır.

Bu kapsamda; İlimizdeki  Biyosidal Ürün Uygulama Hizmeti veren firmaların bünyesinde Mesul Müdür olarak görev yapan ve 2018 yılı itibarıyla Mesul Müdür Sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olanların,ön başvuruları hakkında  en geç 06.11.2018 günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Çevre Sağlığı Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.Paylaş